STROOIGOED

Mijn schoonvader was een man apart. Een leven lang hard gewerkt, streng in de leer ook. Toch gunde hij zichzelf soms een pretje. Zijn al lang weer versleten kunstheupen en de zich duidelijk manifesterende Ziekte van Parkinson waren voldoende reden om hem nooit meer te laten autorijden. Maar hijzelf dacht daar absoluut anders over en … Meer lezen over STROOIGOED